Certificerede bedemand

Forside 9 Certificerede bedemand

Hvorfor er vi ISO-certificeret?

For at kunne leve op til de store krav, der stilles til os, valgte vi i 2013 at lade forretningen certificere. Igennem vores brancheorganisation Danske Bedemænd fik vi lavet en ISO 9001 certificering. Det er et kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at vi lever op til både samfundets, og ikke mindst vores egne krav. Boudigaard Begravelse vil gerne levere en høj og ensartet kvalitet, og det hjælper certificeringen os med.

Vi har valgt en højere standard end de egentlige krav, og har derfor tilføjet nogle punkter, som vi synes der er vigtigt, for at leve op til kravene. Der stilles store krav, både til at få certificeringen og bevare den, derfor skal den fornyes en gang om året. Vi bliver kontrolleret i, at vi lever op til de krav der nu stilles til os.

Samtidig er det også et krav, at vi spørger vores kunder/pårørende, om vi nu også har leveret det forventede, og til den aftalte pris. I den forbindelse udsendes der efterfølgende et spørgeskema til pårørende, hvor tilbagemeldingerne betyder meget for os.

ISO 9001 certificeringen er en stor hjælp, til at drive en moderne forretning.

Lokalt forankret, tryg og certificeret vejledning i øjenhøjde

Når titlen som bedemand er ubeskyttet, må der efter vores mening standarder til…

Som bedemænd arbejder vi med mennesker. Selvfølgelig de afdøde – men i høj grad også de efterladte, som vi hjælper midt i deres tab. Det er en etisk disciplin, der med få ord kræver indsigt i procedurer og masser af empati, og det skal enhver ikke bare kunne udfordre. Af den grund er vi organiseret i og certificeret under brancheforeningen Danske Bedemænd.

Hvad består vores arbejde som bedemænd egentlig af?

Det forsøger vi at give dig et indblik i nedenfor:

N

Tilkaldeservice døgnet rundt

N

Samtale med dig som nærmeste pårørende ang. ønsker til ceremonien osv.

N

Organisering af begravelsen/bisættelsen med præst, kirke m.fl.

N

Transport af kisten med afdøde. Fx fra sygehuskapellet til kirken og evt. videre derfra til kremering

N

Indrykning af dødsannonce

N

Administration ifm. dødsfaldet. Fx udfyldelse af attester osv.

N

Klargøring af afdøde. Dvs. påklædning og ilægning i kisten

N

Kontakt med jurister ifbm. rådgivning ved bobehandling

N

Ved dødsfald i hjemmet – bistå ved den private ceremoni, hvor afdøde ’synges ud’

N

Fremvisning af afdøde i kapellet – fx for pårørende langvejs fra – før kisten lukkes

N

Evt. oplæsning af digte og lign.

N

Varetager bobestyrer rollen overfor skifteretten, såfremt der ingen familie eller pårørende er til afdøde

Du er altid velkommen til at ringe på 97 52 08 98 

Begravelseshjælp