Klimaaftryk på begravelse og bisættelse

Forside 9 Klimaaftryk på begravelse og bisættelse

Noget om CO2-aftryk ifm. begravelse og bisættelse – og hvordan det kan begrænses…

Overalt i verden er der velbegrundet fokus på at minimere miljøbelastningen. Selvfølgelig for klodens, menneskers og alle levende arters bedst mulige fremtid.Som bedemandsforretning leverer vi i princippet en service, der omhandler rådgivning, støtte, administrativ koordinering og transport.
Dette har udefra set ikke nævneværdig indflydelse på CO2-udledningen. Sådan ser vi dog ikke selv på det.

Alle indsatser gælder, og vi kan som bedemænd også gøre en forskel. Bl.a. ved at anbefale en bæredygtig kiste, da en del af CO2-aftrykket beviseligt har med kisten at gøre.

På foranledning af Danmarks Erhvervsfremmestyrelses projekt ’SMV: Grøn’ har vi derfor valgt at sætte vores bedemandsforretning under lup.

Med udgangspunkt i tal fra 2022 og 2 beregningsmodeller* for begravelse og bisættelse ved vi nu bl.a., hvordan CO2-aftrykket ser ud og adskiller sig – afhængig af den konventionelle kiste og den miljørigtige kiste.
​​​​​​​
*Ekskl. CO2-aftryk ifm. blomster, gravsten, annoncering, mindesammenkomst m.v.

Årligt klimaaftryk for Boudigaard Begravelse

Hvad: Kister, urner, emballage, el, varme, bilvask, kørsel

År

Ton CO2

%

Reduktion målsætning inden år 2025

Vores mest bæredygtige produkter

Urner fås forskelligt formgivet i et væld af materialer, farver og størrelser.

Sådan gør vi os umage for miljøets skyld

Vores indsatser, seneste grønne regnskab og nye mål…

  • Vores rustvogne udskiftes løbende til miljørigtige modeller. Senest har vi i 2022 investeret i en specialbygget, hybrid-drevet VOLVO V90
  • Vi affaldssorterer efter gældende forskrifter
  • Vi gør os umage for at forbruge med omtanke
  • Vi følger med i udviklingen af bæredygtige kister, urner m.m. og tilpasser vores sortiment herefter

Du er altid velkommen til at ringe på 97 52 08 98 

Vores rustvogne

Relevante brochurer

Begravelseshjælp