Boudigaard Begravelse

Forside 9 Boudigaard Begravelse

Os som begravelsesforretning og hvorfor vi her

Paradoksalt nok bygger vores opstart på afslutning…

Døden kan være svær at håndtere som pårørende, fordi følelser og praktik skal gå op i en højere enhed, når det sidste farvel skal siges.

Det må kunne gøres bedre, end jeg har erfaret, tænkte vores grundlægger, Søren Christian Boudigaard. Så han droppede i 1996 jobbet som assurandør og startede Boudigaard Begravelse.

Søren Christian Boudigaard havde set rigtigt! Der var et behov for en begravelsesforretning efter hans hoved.

I 2022 blev Boudigaard Begravelse i et planlagt generationsskifte overtaget af bedemand Søren Toft, der har været med siden 1999 og hans hustru Rikke Boudigaard, der er datter af Søren Christian.

Et visionært team tegner Boudigaard Begravelse

På baggrund af vores certificerede faglighed med bl.a. fokus på bæredygtighed samt vores store lokalindsigt og menneskelige egenskaber er det vores håb at være den bedemandsforretning på egnen, som de fleste vil vælge.

Hvordan?

Det ligger os stærkt på sinde at give de pårørende den bedst mulige oplevelse midt i alt det svære – og at sætte rammerne for en smuk, personlig og mindeværdig afsked.

Det gør vi ved at spørge og lytte. Både i forhold til specifikke ønsker og for at kunne rådgive om muligheder, som måske ikke på forhånd var overvejet.
– Netop derfor blev vi til vores glædelige overraskelse i 2022 indstillet til en eftertragtet lokalpris for bedste kundeoplevelse. Og vi vandt.

Hertil sagt behøver ingen at stå i situationen som pårørende til en afdød for at kontakte os. Enhver er velkommen! Lige fra skolebørn, til pensionistforeninger til den velforberedte, der ønsker at drøfte sin sidste vilje. Ud fra et større perspektiv er vi nemlig meget optaget af at afmystificere døden, der er den uundgåelige pris for selve livet.

Begravelsesforretningens tidslinje

1996

Opstart i lokaler i Frederiksgade, den 13. marts

1997

Begravelsesforretning i Nykøbing Mors overtages

1999

Søren Toft ansættes som bedemand. Flytning til de nuværende lokaler i Vestergade

2003

Lokalerne i Nykøbing Mors opsiges og aktiviteterne flyttes til Skive

2007

Begravelsesforretning i Holstebro overtages, og der etableres adresse i Vinderup

2013

Birgitte Mortensen ansættes som bedemand. Lokalerne i Holstebro opsiges og aktiviteterne flyttes til Vinderup. Boudigaard Begravelse opnår sin ISO9000-cerfificering

2015

Lokalerne i Vestergade udvides

2022

Søren Toft og Rikke Boudigaard overtager begravelsesforretningen iht. planlagt generationsskifte pr. 1. januar

2023

De stolte modtagere af lokal årspris (2022) under Business Skive. ’Bedste Kundeoplevelse’

{

Begyndelser er for det meste skræmmende, og afslutninger er for det meste sørgelige. Alt herimellem er det, der gør livet værd at leve.

Frit efter musikikonet Bob Marley

Begravelseshjælp