Kalender 2016

19. januar 2024 | kalender

Vi har i vores kalender 2016 valgt at fortælle lidt om, hvad de personer laver, der ligesom os er involverede, når der sker et dødsfald. Da det jo er hundrede år siden, kvinderne fik stemmeret, har vi som en hyldest udelukkende valgt billeder af kvinder.

Vi har meget stor respekt for hele forløbet før et dødsfald, og alle der er involverede heri, men har i vores kalender valgt at beskrive forløbet efter dødsfaldet, da det jo er der, vi kommer ind. Det betyder så meget, at vi alle gør os umage og forstår at lytte og sætte os ind i de efterladtes ønsker.
Og vi ved, at det betyder meget for alle, at den afdøde får en værdig afslutning på livet.

Det er et hårdt slag for en familie, når den mister.

En situation man ikke har bedt om, men som bare kommer. Derfor er det vigtigt, at man tager sig tid til en god og minderig afsked.

Vi vil fra Boudigaard Begravelse ønske alle en rigtig glædelig Jul, samt et godt og lykkebringende Nytår.

Tak for det gode samarbejde, som vi har haft med jer i året, der nu snart rinder ud.

Vi ser frem til et fortsat godt og givende samarbejde.

Mange hilsener
Boudigaard Begravelse
Birgitte, Søren og Søren

.