Kalender 2019

19. januar 2024 | kalender

Jeg vil gerne invitere jer indenfor og fortælle lidt om, hvordan jeg driver min begravelsesforretning, som jeg etablerede i 1996.

I dag driver jeg forretning i Skive, som er vores base, og så har jeg en afdeling i Vinderup.

Det har altid betydet meget for mig, at drive en moderne og nutidig forretning og samtidig bevare historie, skikke og traditioner her på egnen, som jeg
gerne vil bringe videre. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at man er lokal og driver sin forretning i det lokalområde, man kender og hører til i og er forankret i.

For mig er det vigtigt, at jeg har en god stab omkring mig, og at vi sammen leverer en høj og ensartet ydelse, så de pårørende føler sig trygge, når de
kommer til os. Derfor har jeg også kun ansat uddannet personale, som alle har taget bedemandsuddannelsen gennem vores brancheorganisation Danske
Bedemænd. Derudover har vi en ISO 9001 certificering, som sikrer en høj og ensartet standard.

Det er også vigtigt for mig at have gode og hyggelige rammer, hvor både vi og de pårørende føler sig tilpas.

Det vil jeg gerne fortælle om i kalenderen med denne lille historie, skrevet af journalist Majbritt Mikkelsen.

Med venlig hilsen
Søren Boudigaard

.